top of page

אזהרה מפני ההצעה לערבות ממשלתית להלוואות דיור

היוזמה, שמוצגת ככלי לעזור לצעירים לרכוש דירה ראשונה, מעלה חששות בקרב גורמים כלכליים בכירים. מריו סנטנו, נגיד בנק פורטוגל, הביע אזהרה ברורה כי "ההמלצה המאקרו-זהירותית חייבת להיות מיושמת ברצינות רבה".

לאחרונה פורסמה הצעת הממשלה לערבות ממשלתית נוספת במתן ההלוואות לדיור במטרה להגדיל את נגישות הדיור לצעירים ועוררה ויכוח ער בקרב הקהילה הפיננסית במדינה.

לפי החוק הקיים, הלוואות לרכישת דירה מוגבלות ל-90% משווי הנכס, דבר שמחייב רוכשים להון עצמי של 10% לפחות. היוזמה החדשה מציעה ערבות ממשלתית של עד 15% מערך הנכס, מה שיאפשר לצעירים ללוות את מלוא סכום הרכישה.הלוואה במימון מלא לרכישת דיור בפורטוגל, טוב לצעירים?
הלוואה במימון מלא לרכישת דיור בפורטוגל, טוב לצעירים?

סנטנו ציטט את הסופר ארנסט המינגוויי תוך התייחסות לסכנת חובות: "הם מופיעים תחילה בהדרגה ולאחר מכן פתאום...". הוא הדגיש כי חשוב להגן על היציבות הפיננסית ולמנוע התמוטטות בשוק הדיור והמשכנתאות, כפי שקרה בעבר.

מנגד, יש הטוענים כי היוזמה תתרום לצמיחה כלכלית על ידי עידוד השקעות בנדל"ן ויצירת הזדמנויות עסקיות חדשות בענף הבנייה והשיפוצים. היא עשויה גם לסייע לצעירים להתבסס כלכלית ולהגדיל את כוח הקנייה שלהם.

דבר נחוץ מאוד במצב הנוכחי כיום בו קיים פער עצום בין יכולת ההשתכרות במדינה למחירי הדיור.


למרות החששות, נראה שהממשלה ממשיכה לקדם את התוכנית, אם כי עם השהיית היישום המתוכנן למועד 1 באוגוסט.

קהילות העסקים והפיננסים עוקבות בדריכות אחרי ההתפתחויות ובוחנות את ההשלכות הפוטנציאליות על מגזרי המשק השונים.


בעוד חודשים ספורים, נוכל להעריך טוב יותר את ההשפעות של היוזמה הממשלתית על שוק הדיור והכלכלה הפורטוגזית בכלל. כרגע, אנו ממליצים לקוראינו לעקוב אחר ההתפתחויות ולשקול את הצעדים העסקיים הנדרשים בהתאם לתנאים המשתנים ובכל אופן להיוועץ עם מומחים לפני כל צעד בתחום המימון.

Comments


bottom of page