top of page

עודף נדל"ן פנוי בפורטוגל: משבר דיור לצד הזדמנות עסקית

לפי נתונים חדשים של INE, המכון הלאומי לסטטיסטיקה בפורטוגל, מתברר כי מספר הנכסים הריקים בשוק גדול יותר ממספר הבתים הנדרשים כדי לפתור את מצוקת הדיור במדינה.

ניתוח מאגר הדיור חושף פער מעניין. בין 2011 ל-2021, נמנו בפורטוגל כ-136,800 יחידות דיור עם מחסור. מדובר בכ-3.3% מסך יחידות הדיור המשפחתיות המיועדות למגורים קבועים (4,142,581 בתים). משמעות הדבר היא שישנן משפחות המחזיקות בבית, אך עדיין נזקקות לפתרונות דיור נוספים, 

בין אם עקב צפיפות יתר או מגורים בתנאים ירודים.


מראה טיפוסי של בית מגורים נטוש בפורטוגל
מראה טיפוסי של בית מגורים נטוש בפורטוגל


הפתעה מעניינת: באותה שנה דווח על כ-154,075 יחידות דיור ריקות למכירה או להשכרה, אשר אינן דורשות תיקונים או זקוקות לתיקונים קלים בלבד. נתון זה מחושב בניכוי מרחב תמרון אשר הכרחי לשוק נדל"ן 'בריא ועובד'.


עודף יחידות דיור פוטנציאליות לשימוש מיידי: בהתחשב בפער בין הביקוש וההיצע, עולה כי ישנו למעשה עודף של כ-17,275 יחידות דיור פוטנציאליות לשימוש מיידי, כך על פי דוח של Idealista.

הפער גדל עוד יותר אם ניקח בחשבון את סך כל יחידות הדיור הריקות המוצעות למכירה ולהשכרה (348,097 בשנת 2021). במקרה זה, נראה כי קיים עודף של כ-211,000 יחידות דיור בשוק ביחס למחסור בדיור.


השלכות עסקיות אפשריות:

מצב זה מציב תמונה מורכבת עבור מבקשי הדיור כמו גם עבור הקהילה העסקית בפורטוגל. 

מצד אחד, מחסור בדיור משפיע על מגוון תעשיות, מיזמי תשתית ועד חברות הובלה. 

קושי במציאת דיור הולם עבור עובדים עשוי להוות חסם בפני צמיחה עסקית עבור המדינה כולה.


מצד שני, עודף של נכסים ריקים מציע הזדמנויות עסקיות חדשות. חברות שיפוצים, אדריכלות ומעצבי פנים עשויים ליהנות מעלייה בביקוש לשירותיהם לצורך התאמת הנכסים לשוק. חברות ניהול נכסים עשויות גם הן לראות ביקוש גובר מצד בעלי נכסים המחפשים פתרונות ניהול יעילים.


מבט לעתיד:

המצב בשוק הדיור בפורטוגל מציג תמונה מורכבת. בעוד שישנו מחסור בדיור ראוי, קיים גם עודף של נכסים ריקים. מצב זה יוצר מצד אחד קשיים עבור עסקים, אך מצד שני גם פותח אפשרויות עסקיות חדשות.


הצפי הוא כי הממשלה הפורטוגלית שכבר התחילה לפעול בעניין במסגרת תכנית 'יותר דיור' תמשיך לנקוט בצעדים לטיפול במצב זה. ייתכנו תמריצים כלכליים נוספים לעידוד שיפוץ ושחרור נכסים ריקים לשוק ההשכרה לטווח ארוך. מהלך כזה עשוי לצמצם את הפער בין היצע לביקוש ולתרום ליציבות רבה יותר בשוק הדיור.


בנוסף ואולי בעיקר, נראה שגם בשנים הקרובות פרוייקטי השבחה של מבנים ריקים שחוזרים במהירות לשוק ימשיכו להוביל את שוק הנדל"ן הפורטוגזי ולהוות את הזדמנות ההשקעה האטרקטיבית ביותר עבור משקיעי הנדל"ן במדינה.


לפרוייקט ההשבחה הבא שלך, כדאי מאוד להתייעץ עם המומחים של בואה אדריכליםCommentaires


bottom of page