top of page

עבודה Trabalho VS - פערי תרבות בעסקים בפורטוגל

וובינר בנושא גישור פערי תרבות בעבודה ועסקים בין פורטוגל לישראל.

אומנם הפער לא תמיד מורגש אבל לפעמים מילה אחת או מחווה לא מוכרת יכולה להשפיע רבות על האופן בו אנחנו מתקשרים. מוזמנים להקשיב למה שלרוב לא מדברים עליו ואולי גם ללמוד דבר או שניים. הסברנו על האתגרים והמצבים שכדאי לקחת בחשבון במהלך הדרך. כמובן שגם שיתפנו בהרבה סיפורים אישיים וענינו על השאלות הרבות והמגוונות.חושבים להקים פעילות עסקית בפורטוגל?

Comments


bottom of page