top of page

עסק ירוק יותר = עסק טוב יותר

תוכנית ממשלתית חדשה בפורטוגל פותחת דלתות לחברות בעלות אחריות סביבתית.

עסקים ירוקים בפורטוגל
עסקים ירוקים בפורטוגל

הקמת ועדה חדשה על ידי הממשלה הפורטוגלית היוצאת, שתפקידה לקדם תעשייה ירוקה יותר, עשויה להוביל לפריחה של הזדמנויות עסקיות עבור חברות ישראליות הפועלות בתחום הטכנולוגיה הסביבתית.

תוכנית זו, שתתמקד בתיאום ובהאצת הקצאת תמיכה כספית לתעשיות ירוקות, צפויה להוביל לשינוי משמעותי בנוף העסקי בפורטוגל וליצור פתחים חדשים עבור חברות ישראליות מובילות בתחום.


הוועדה, שהוקמה על ידי שר הכלכלה והים לשעבר, אנטוניו קוסטה סילבה, שמה לה למטרה להבטיח את הצלחת תוכנית "תמיכה בפיתוח תעשייה ירוקה". תוכנית זו, המהווה חלק מתוכנית ההתאוששות והחוסן הלאומית (PRR), נועדה לסייע לתעשיות בפורטוגל להפוך לידידותיות יותר לסביבה באמצעות טכנולוגיות חדשניות ופתרונות יעילים.


הוועדה, המורכבת מנציגים של חמישה גופים ממשלתיים מרכזיים, תהיה אחראית על:

  • הגדרת תוכנית תקשורת: הוועדה תפעל להפיץ מידע על תוכנית "תמיכה בפיתוח תעשייה ירוקה" בקרב גורמים רלוונטיים בתעשייה, תוך הדגשת היתרונות וההזדמנויות הטמונות בה.

  • עריכת מכרזים: הוועדה תהיה אחראית על עריכת מכרזים לבחירת פרויקטים ראויים לתמיכה כספית, תוך הגדרת קריטריונים ברורים להערכת ההצעות.

  • ליווי ותמיכה בפרויקטים: הוועדה תלווה ותפקח על הפרויקטים שיקבלו מימון, תוך הכנת דיווחים שוטפים על התקדמותם והשפעתם.


ואיך זה רלוונטי לך?

  • ביקוש גובר לטכנולוגיות ירוקות: תוכנית "תמיכה בפיתוח תעשייה ירוקה" צפויה להוביל לביקוש משמעותי לטכנולוגיות ירוקות ופתרונות ידידותיים לסביבה, הן מצד תעשיות קיימות והן מצד יזמים חדשים.

  • שיתופי פעולה: חברות ישראליות ואחרות יכולות לנצל את ההזדמנות ליצירת שיתופי פעולה עם חברות פורטוגליות, תוך שיתוף ידע ומומחיות בתחום הטכנולוגיות הירוקות.

  • מימון ממשלתי: תוכנית "תמיכה בפיתוח תעשייה ירוקה" מציעה תמריצים כספיים משמעותיים לחברות שיפתחו ויישמו טכנולוגיות ירוקות. חברות ישראליות יכולות להגיש מועמדות לקבלת מימון זה ולקחת חלק פעיל בתוכנית.


הקמת הוועדה לקידום תעשייה ירוקה בפורטוגל פותחת צוהר רחב לחברות ישראליות בתחום הטכנולוגיה הסביבתית. תוכנית "תמיכה בפיתוח תעשייה ירוקה", בשילוב עם הידע והמומחיות של חברות ישראליות, יכולה להוביל לצמיחה משמעותית.

ב- 23 לאפריל נערוך וובינר בנושא בו נסביר יותר לעומק על ההזדמנויות העסקיות בתחומי היזמות הסביבתית. ניתן להצטרף כאן להרשמה מוקדמת לוובינר. ועד אז, ניתן להתייעץ גם עם המומחה שלנו לתחומי יזמות סביבתית.

Comments


bottom of page