top of page

משכנתאות בטוחות בפורטוגל

60% מההלוואות החדשות לדיור ב-2023 ניתנו ללקוחות בעלי סיכון נמוך


במאמר שפורסם לאחרונה באתר החדשות הפורטוגלי באנגלית Pulse Portugal, מוצגות חדשות חיוביות עבור הבנקים הפורטוגליים ושוק הנדל"ן במדינה. על פי נתונים של בנק פורטוגל, בשנת 2023 כ-61% מהמשכנתאות החדשות ניתנו ללקוחות בעלי סיכון נמוך. משמעות הדבר היא שהלווים הינם בעלי הכנסה יציבה ויחס חוב-שווי נמוך, כלומר הסיכון שהם יתקשו להחזיר את ההלוואה נמוך יותר.בטווח הקרוב ניתן לצפות מספר השלכות מרכזיות:

יציבות מערכת הבנקאות: מגמה זו מעידה על יציבות מערכת הבנקאות הפורטוגלית. בנקים עם פחות הלוואות בסיכון גבוה פחות חשופים להפסדים פוטנציאליים, דבר התורם לאמון במערכת הפיננסית כולה.

ביטחון בקרב יזמי נדל"ן: רמת הסיכון הנמוכה יותר של לווים חדשים מעניקה ביטחון רב יותר ליזמי נדל"ן.

כאשר אלו מצידם יודעים שהביקוש לנכסים צפוי להישאר יציב, הם עשויים להגדיל את היצע הדירות החדשות, דבר שיטיב עם שוק הנדל"ן כולו לאור הביקוש העצום לדיור.

הזדמנויות עסקיות חדשות: מגמה זו עשויה לפתוח אפשרויות עסקיות חדשות עבור חברות בתחום הנדל"ן, הביטוח והפיננסים הפועלות בפורטוגל. לדוגמא:

  • חברות בתחום הניהול והתיווך של נכסים יכולות לנצל את הביקוש הגובר לדיור מצד לווים בעלי סיכון נמוך.

  • חברות ביטוח יכולות להציע מוצרי ביטוח משכנתאות מותאמים לצרכים של קהל הלקוחות החדש.

  • חברות פיננסיים יכולות להציע שירותי ייעוץ פיננסי לרוכשי דירות בפורטוגל, ולסייע להם בתהליך קבלת המשכנתא.


הנתונים מציגים מגמה חיובית בשוק המשכנתאות בפורטוגל, אשר צפויה להשפיע לטובה על יציבות המערכת הבנקאית ולתרום לאפשרויות האשראי והביטוח ללקוחות בסיכון נמוך במדינה.


חשוב לציין, קהילת הלווים הישראלית בפורטוגל מושפעת מאוד מההערכות הסיכון של הבנקים במיוחד בתקופה האחרונה לאור הלחימה בישראל. על מנת לשפר את מעמד הלווה יש לספק מידע התומך בחיזוק הבטחון של הבנק וחברות הביטוח ביחס ללקוח המדובר.


במיוחד בזמנים אלה, מומלץ להיעזר במומחים לצורך קבלת ייעוץ בנטילת משכנתא.Comments


bottom of page