top of page

העברת בעלות על נכס בפורטוגל

עודכן: 8 במרץ

מהו מבנה הסכם העברת הבעלות על נכס בפורטוגל? ומה צריך לדעת לפני שחותמים?כאשר רוכשים נכס בפורטוגל, חשוב להבין את מבנה הסכם העברת הבעלות על הנכס. הסכם זה, הידוע גם בשם "Escritura", הוא המסמך המשפטי המעביר באופן רשמי את הבעלות על הנכס מהמוכר לקונה.


האסקרטורה הוא מסמך מורכב שחייב להיות ערוך על ידי עורך דין מוסמך. החוזה יכלול בדרך כלל את המידע הבא:

  • שמות ודרכי ההתקשרות של הקונה והמוכר

  • כתובת הנכס

  • תיאור מפורט של הנכס

  • מחיר הרכישה ותנאי התשלום

  • כל המשכנתאות או המגבלות על הנכס

  • זכויותיהם וחובותיהם של הקונה והמוכר

  • התאריך שבו יועבר הנכס


לאחר עריכת האסקרטורה, עליה להיות חתומה על ידי שני הצדדים, הקונה והמוכר, בנוכחות נוטריון ציבורי. הנוטריון ירשם את האסקרטורה במרשם המקרקעין, מה שמעניק באופן רשמי את הבעלות על הנכס לקונה.


חשוב לציין כי האסקרטורה אינה המסמך היחיד הנדרש כדי להשלים רכישת נכס בפורטוגל. הקונה יצטרך גם לשלם מס רכישה, מס בולים ושכ"ט עורכי דין.

אם אתם שוקלים לרכוש נכס בפורטוגל, חשוב להתייעץ עם עורך דין נדל"ן מוסמך כדי לוודא שאתם מבינים את הדרישות המשפטיות של הסכם העברת הבעלות על נכס.


טיפים נוספים להבנת הסכם העברת הבעלות על נכס בפורטוגל:

קבלו עותק של החוזה מראש וקראו אותו בעיון לפני החתימה עליו. בקשו מעו"ד שלכם להסביר כל תנאי שאתם אינכם מבינים. ודאו שהחוזה משקף במדויק את תנאי המכירה המוסכמים בינכם. היו מוכנים לשלם מס רכישה, מס שטרות ושכ"ט עורכי דין.


על ידי הבנת מבנה הסכם העברת הבעלות על נכס בפורטוגל, תוכלו להגן על האינטרסים שלכם ולבטח רכישת נכס חלקה ומוצלחת.


עומדים לפני רכישת נכס ורוצים לוודא שאתם עושים את ההחלטה הנכונה?

Comments


bottom of page