top of page

שיחה אישית לניתוח עסקה


מוזמנים לתאם שיחת אישית לניתוח עסקת נדל"ן עם אסף ומירב.

  • 1 שע
  • 160 אירו
  • Rua Amílcar Cabral

תיאור השירות

- בירור על אפשרויות השקעה - בניית תוכנית עסקית לרכישה - בניית ארכיטקטורה לעסקה - עסקאות ונכסים להשקעה - ניתוח חוזה רכישה והצעות לשיפור - בניית אסטרטגיית מו"מ - בניית פרופיל עסקה


פרטי איש הקשר

  • Rua Amílcar Cabral 7, Setúbal, Portugal

    +351 914 253 804⁩

    info@burtucala.com


bottom of page