top of page

שינויים במס ההכנסה בפורטוגל 2024

עודכן: 8 במרץ

מועסקים בפורטוגל? יכול מאוד להיות שהחל מינואר 2024 תשלמו פחות מס הכנסה.

משרד האוצר הפורטוגזי פרסם טבלאות מס הכנסה חדשות, שיחולו על הכנסות החל מ-1 בינואר 2024.


הטבלאות החדשות מבוססות על מודל שאושר כבר ביולי 2023 לצורך הקלה במיסוי לשכבות אוכלוסיה מסויימות.


לדוגמה: אם בעבר, אדם יחיד ללא תלויים עם שכר ברוטו של 1,300 יורו, שילם מס הכנסה של 179.27 יורו, החל מינואר 2024 ועל סמך הטבלאות החדשות, תהיה הפחתה במס של כ-16%, ל-151.34 יורו, שמייצגת רווח בהכנסה נטו של כ-28 יורו לחודש ו-392 יורו לשנה.


אדם יחיד עם תלוי ושכר ברוטו של 900 יורו היה משלם 24.66 יורו ממס הכנסה. לעומת זאת - החל משנת 2024, אותו יחיד זכאי להפחתה של כמעט 21 יורו לחודש (84%), והוא יהיה חייב בתשלום של 3.87 יורו לחודש בלבד.


במקרה של עובד נשוי לתלוי עם הכנסה ברוטו של 2,000 יורו לחודש, אשר לפי המדרגות הישנות היה משלם 384.09 יורו. החל מינואר, אותו עובד יראה את מס ההכנסה שלו יורד ב-15%, מה שבא לידי ביטוי ברווח נטו חודשי של כ-56 יורו.


טבלאות מהמס החדשות מתאימות לשינויים במס שנקבעו בתקציב המדינה לשנת 2024 - עדכון המדרגות ב-3%, הפחתת שיעור המס, וכן הגדלת סכום הפטור ממס (המכונה קיום מינימלי) מ-760 ל-820 יורו, בהתאם לשכר המינימום הלאומי לשנת 2024.


ובמקרה של גמלאים, בכפוף להקלות החדשות, קצבה של 1,150 יורו בשנת 2023 גדלה ל-1,214 יורו בשנת 2024. עם זאת, הסכום החודשי של מס הכנסה שיורד יהיה נמוך יותר: בשנת 2023 נוכה 117.64 יורו, אך מינואר ייגרע 73.61 יורו.


ההקלות במיסוי הן בשורה משמחת ללא מעט עובדים וזאת בנוסף להעלאה בשכר המינימום שהחלה גם היא ב1 לינואר 2024. שכר המינימום בפורטוגל עלה מ-€760 בחודש ל-€820.00 בחודש.


מעוניינים להתייעץ עם רואה חשבון בפורטוגל? רוצים לדעת איך זה משפיע עליכם?

מוזמנים ללחוץ כאן ליצירת קשר עם רו"ח מומלץComments


bottom of page