top of page

ניתוק תושבות מישראל

עודכן: 8 במרץ

ניתוק תושבות: מה זה, מה ההשלכות והאם אני צריך לעשות ניתוק תושבות?מה זה ניתוק תושבות?

ניתוק תושבות מישראל הוא הליך שבו אדם מפסיק להיות תושב ישראל לצורכי מס וביטוח לאומי. המשמעות היא שהוא לא יהיה חייב לשלם מסים בישראל על הכנסותיו מחו"ל, ולא יהיה זכאי לשירותים סוציאליים מטעם המדינה.

למה לבצע ניתוק תושבות?


ישנן מספר סיבות לכך שאנשים בוחרים לנתק תושבות מישראל:

  • מעבר לגור במדינה אחרת לצמיתות או לתקופה ממושכת.

  • עבודה או הקמה של פעילות עסקית בחו"ל.

  • צמצום תשלום מס.


השלבים לביצוע ניתוק תושבות:

  1. הוכחה של מרכז החיים בחו"ל. יש להוכיח כי מרכז החיים של האדם עבר למדינה אחרת.( מרכז החיים נבחן על פי מספר קריטריונים, כגון משך השהות במדינה במהלך שנת מס, מקום המגורים, מקום העבודה, המשפחה, הנכסים והקשרים הכלכליים)

  2. הגשת דוח ניתוק תושבות. יש להגיש דוח ניתוק תושבות לרשויות המס בישראל. לרוב הדוח נערך על ידי יועץ מס מוסמך.

  3. קבלת אישור ניתוק תושבות. לאחר הגשת הדוח, רשויות המס בישראל יבדקו את הבקשה וינפיקו אישור ניתוק תושבות.


מה הן ההשלכות של ניתוק תושבות?

  • תושבות לצורכי מס: אדם שניתק תושבות מישראל לא יהיה חייב בתשלום מס בישראל על הכנסותיו מחו"ל. עם זאת, הוא עשוי להיות חייב בהגשת דוח מס במדינה שבה הוא מתגורר כעת.

  • זכויות סוציאליות: אדם שניתק תושבות מישראל לא יהיה זכאי לשירותים סוציאליים מטעם המדינה, כגון ביטוח בריאות ממלכתי, קופת חולים, קצבת זקנה, ביטוח לאומי ועוד.


האם אני צריך לעשות ניתוק תושבות?

ניתוק תושבות מישראל הוא הליך מורכב, לכן חשוב להתאים לכל מקרה לגופו. מומלץ להתייעץ עם יועץ מס מוסמך כדי לבדוק אם ניתוק תושבות הוא הבחירה הנכונה עבורכם.


מעוניינים לבצע ניתוק תושבות? רוצים לקבל ייעוץ בנושא?

מוזמנים ללחוץ כאן
Comments


bottom of page